Metals Minerals Sp. z o.o.

Dostawca maszyn i urządzeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych: Wtryskarki, urządzenia termoregulacji form, myjki ultradźwiękowe do czyszczenia form, materiały eksploatacyjne do myjek, części zamienne i serwis,

Metals Minerals Sp. z o.o.

Urządzenia

Topienie i podgrzewanie metalu

 • Piece elektryczne
 • Piece gazowe

Automatyczne linie formierskie

 • Z poziomym podziałem w skrzynkach
 • Z pionowym podziałem bezskrzynkowe
 • Masy wiązane chemicznie

Stacje przerobu mas formierskich

 • Masy bentonitowe
 • Masy wiązane chemicznie

Kruszarki i łamacze nadlewów

 • Kruszarki złomu
 • Pneumatyczne usuwanie nadlewów
 • Hydrauliczne usuwanie nadlewów

Wybijanie, chłodzenie, transport

 • Podajniki wibracyjne
 • Podajniki chłodzące
 • Kraty wstrząsowe

Aplikacje zrobotyzowane

Optymalizacja zużycia energii

 • System PADICON


ks-f1-molding-line